Психологічний супровід атестації

Атестáція має декілька значень:

  1. Сукупність дій щодо визначення кваліфікації кандидата і встановлення допуску до виконання конкретного виду робіт.
  2. Сукупність дій, що включають перевірку теоретичних, технологічних і практичних знань та навичок

/Files/images/psiholog/оцінювання.jpg Коротко – це оцінювання, яке проводиться у різноманітних формах: ДПА і ЗНО для учнів, вивчення досвіду педагогів, тощо.

Іспити, як і більшість явищ життя, – явище перехідне. Коли вони закінчуються, з’являється відчуття свободи, забуваються сльози, нервування, повертається спокійний сон. Але ж можна скласти іспит і з меншими витратами для власного здоров’я, отримати добрі оцінки й чекати наступного іспиту без страху і безсонних ночей.

У сучасній українській школі оцінювання проадиться за компетентністним підходом

/Files/images/psiholog/компетнтності.jpg

Роль школи сьогодні – підготувати дітей до життя, навчити їх критично мислити, аналізувати, опрацьовувати ті обсяги інформації, яку вони отримують звідусіль та вибирати із неї необхідне, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Стара парадигма освіти, у якій школа існувала для накопичення знань та інформації, вже не працює. Наше життя зараз – це постійне навчання, і тому школа має навчити дітей постійно опановувати нові знання, знаходити потрібну інформацію та застосовувати її в житті.

Компетентнісне навчання спрямоване на роботу з інформацією та опанування учнями компетентностей, умінь і навичок, які дозволять їм бути успішними, конкурентними та цінними на ринку праці.

Система психологічної підготовки до оцінювання

Основна мета психологічної підготовки до оцінювання – це забезпечення оптимальної реалізації психічних можливостей учнів та застосування, у максимальній мірі отриманих знань, умінь та навичок під час оцінювання.

Психологічна допомога під час іспитів передбачає, перш за все, профілактику стресів та налаштування психічної сфери до процедури тестування.

Найбільшою проблемою в ситуації тестування стає хвилювання. Гормон, який виділяється, коли людина відчуває страх, тривогу, впливає на продуктивність функціонування пам’яті та мисленевих процесів. Надмірна кількість гормону страху в організмі, може бути причиною того, що деякі люди на іспитах цілковито забувають вивчений матеріал.

Ще однією проблемою може стати неготовність до публічних виступів.

Кiлькiсть переглядiв: 26