ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД АДАПТАЦІЇ

Важливим та обов'язковим напрямом робо­ти працівників психологічної служби з учнями у закладі загальної середньої освіти є супровід адаптації учнів до освітнього процесу (1, 5,10 класи): визначення учнів з ознаками шкільної дезадаптації, тобто, з утворен­ням неадекватних механізмів пристосування, та корекційна робота з ними.

/Files/images/psiholog/адаптація.jpg

Адаптація – це пристосування організму до нових умов, правил, це процес взаємодії особистості із середовищем, при якому особистість повинна враховувати особливості середовища, в якому вона перебуває.

Шкільна дезадаптація — утворення неадекватних механізмів при­стосування дитини до школи, що виявляються у вигляді порушень у навчанні та поведінці, конфліктних відносин, психогенних захворювань та реакцій підвищеного рівня тривожності, викривлень у розвитку осо­бистості.

Прояви шкільної дезадаптації:

- труднощі у навчанні;
- порушення у взаєминах з однокласниками;
- відмова ходити до школи;
- симптоми соматичних захворювань (головний біль, біль у животі, порушення сну, апетиту, підвищена стомлюваність).

Причини шкільної дезадаптації
(на основі концепцій В. Когана, І. Крук, О. Осадько)

І. Неправильні методи виховання у сім'ї:

- завищені очікування батьків до навчальних успіхів дитини;
- розмови про недоліки школи чи вчителя замість акцентування уваги дитини на приємних моментах;
- часті конфлікти в сім'ї з приводу успіхів дитини у навчанні;
- виховання дитини за типом «кумир сім'ї»;
- байдуже ставлення батьків до навчання дитини.

ІІ. Порушення у системі взаємин у школі:

- психогенний вплив процесу навчання (дидактогенія);
- некоректне ставлення вчителя до учня (дидаскалогенія);
- індивідуальна чутливість ЦНС дитини;
- порушення взаємин дитини з однокласниками.

ІІІ. Індивідуальні причини дезадаптації:

- невисокий інтелектуальний потенціал;
затримка психічного розвитку;
- гіперактивність;
- труднощі у вольовій регуляції поведінки;
- несформованість мотивації до навчання;
- сенситивність до несприятливого впливу середовища;
- завищена самооцінка та рівень амбіцій дитини чи батьків;
- підвищена чутливість нервової системи дитини;
- підвищений рівень тривожності дитини;
- агресивність;
- замкненість;
- повільність (інертність нервових процесів);
- соматична ослабленість;
- відсутність готовності до навчання у школі.

ОСНОВНІ АДАПТАЦІЙНІ ПЕРІОДИ УЧНІВ

- даптація до навчання у школі (1-класники)
- перехід з молодшої школи до середньої (5-класники)
- перехід із середньої школи до старшої (10-класники)

Кiлькiсть переглядiв: 30