/Files/images/оцінювання учнів.jpg

Оцінювання
навчальних досягнень учнів (НДУ)

КРИТЕРІЇ оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011р. N 329 та Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.05 2011 р. N 566/19304, та визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів (вихованців) (далі - учні) у системі загальної середньої освіти та встановлюють відповідність між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та показником оцінки в балах відповідно до рівнів навчальних досягнень.

Ці Критерії реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: початковий, середній, достатній, високий.

Перший рівень - початковий. Відповідь учня (учениці) фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення.

Другий рівень - середній. Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.

Третій рівень - достатній. Учень (учениця) знає істотні ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня (учениці) правильна, логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень.

Четвертий рівень - високий. Знання учня (учениці) є глибокими, міцними, системними; учень (учениця) вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його (її) навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.

Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до попереднього, а також додає нові.

Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013р. № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»

Витяги з додатків до цього Наказу з оцінюванням по предметно ви можете знайти у вкладеннях внизу цієї сторінки.

Оцінювання результатів навчання учнів у системі Нової Української Школи (НУШ) є формувальним та здійснюється на підставі наступних нормативно-правових документів:

Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07. 2021р. № 813.

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від від 01.04.2022р. №289.

/Files/images/мета формоцін.jpg

/Files/images/види оцінювання.jpg

Детальну інформацію про цьогорічне підсумкове оцінювання можна знайти тут

Кiлькiсть переглядiв: 108