/Files/images/02 06+інклюзія.jpg

Інклюзивна освіта

Інклюзивне навчання — система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Інклюзивне навчання є альтернативою інтернатній системі, за якою діти з особливими освітніми потребами навчаються в спеціальних закладах освіти та змушені проживати в інтернатних відділеннях при них через їх територіальну розгалуженість.

Жодна дитина не має відчувати себе іншою та виключеною з освітніх, культурних і соціальних процесів – це головне завдання інклюзії.

Особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту.

ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Для дітей з особливими освітніми потребами

* Інклюзивне навчання усуває бар’єри в системі освіти та системі підтримки дітей з особливими освітніми потребами (ООП). Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально. Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей.
* Вища залученість батьків до процесу навчання.
* Діти з ООП отримують можливість соціалізації, розвитку своїх інтересів і талантів і подальшої інтеграції в суспільство, вступу до професійних і вищих закладів освіти.
* Діти з ООП мають змогу налагодити дружні стосунки з однолітками в школі та поза її межами та моделюють належні способи взаємодії з колективом. Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей.
* В інклюзивних класах створюється атмосфера спокійного прийняття відмінностей інших людей.

Для інших дітей:

* Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей.
* Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них.
* Діти вчаться співробітництву.
* Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

Для педагогів та фахівців:

* Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів.
* Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дає їм змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.
* Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) починають сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей.

Права дітей з ООП

Діти з особливими освітніми потребами мають право на:

  • дистанційну та індивідуальну форми навчання;
  • психолого-педагогічну та корекційно-розвиткову допомогу;
  • інклюзивні та спеціальні групи (класи) у загальноосвітніх навчальних закладах;
  • «підлаштовані» для їхніх потреби загальноосвітні школи і класи, тобто на відповідні архітектурні перепланування;
  • корекційних педагогів, тьюторів, психологів;
  • адаптовані навчальні плани та програми, методи та форми навчання, ресурси спеціальної освіти, партнерство з громадою.

Основні нормативні документи щодо інклюзивної освіти

У грудні 2009 року Україна ратифікувала основні міжнародні документи у сфері забезпечення прав дітей згідно зі світовими стандартами освіти, соціального захисту та охорони здоров’я. Передусім йдеться про Конвенцію ООН про права людей з інвалідністю, в якій визначено обов’язок держави щодо реалізації інклюзивної моделі освіти, тобто створення такого предметно-просторового спеціального середовища, яке б дало змогу всім дітям бути однаково рівними учасниками навчального процесу в єдиному освітньому просторі відповідно до їхніх особливостей, потреб і можливостей.

5 липня 2017 року Президент України підписав ухвалений 23 травня цього ж року Закон «Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг».

5 вересня 2017 року було прийнято новий Закон України “Про освіту”, та діти з особливими освітніми потребами мають повне право здобувати освіту в усіх навчальних закладах, зокрема й безоплатно в державних та комунальних, незалежно від «встановлення інвалідності».

ПОРЯДОК організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.09. 2021р. № 957

Наказ МОН від 06.09.2018р. № 977 "Деякі питання комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами"

ПОЛОЖЕННЯ про інклюзивно-ресурсний центр, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07. 2017 р. № 545

ПОЛОЖЕННЯ про ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.08. 2018 р. № 617

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої освіти, затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018р. № 609

ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

В інклюзивній освіті дітей з особливими освітніми потребами батьки
бачать потребу в навчанні у закладі загальної середньої освіти не стільки, щоб
здобути нові знання для дітей, а й для соціалізації в суспільстві та колективі
однолітків.

Проте в рамках інклюзивної освіти завдання закладу освіти
набагато ширші:
- створити єдине психологічно комфортне навчальне середовище для
дітей з різними навчальними можливостями;
- діагностувати ефективність освітнього процесу та соціалізації дітей з
особливими освітніми потребами під час шкільної освіти;
- реалізовувати ефективність психолого-педагогічного супроводу процесу інклюзивної практики шляхом взаємодії таких напрямів діяльності, якдіагностико-консультативного, корекційно-розвиваючого та соціально-трудового;
- сприяти подоланню можливих порушень когнітивної, емоційно-особистісної сфери шляхом включення дітей з особливими освітніми потребами в успішну діяльність;
- поступово підвищувати мотивацію дитини на основі її особистих інтересів і через свідоме ставлення до позитивної діяльності;
- захищати і зміцнювати фізичне і психічне здоров’я дітей;
- сприяти змінам суспільної свідомості стосовно дітей з ООП.

З умовами доступності КЗ "Роганський академічний ліцей" для навчання осіб з ООП можна ознайомитися тут
Інформацію про те, як потрапити до ліцею на інклюзивне навчання можна знайти тут
Кiлькiсть переглядiв: 58